להזמנת לו"ז גנט צור קשר 054-2446952 , 08-6766703

חוק מכר דירות עודכן בתאריך 16/04/2015 פורסם בקובץ תקנות 7507 תיקון מס' 6 , העדכון המיוחל הביא למערכת זיכויים / שינויים במפרט המכר בשלב חתימת ההסכם לרכישת הדירה , בכך המחוקק מנסה לצמצם את חוסר הוודאות של הדייר לגבי טיב ואיכות המוצר .

מפרט המכר החדש עדיין חסר ולא נותן מענה לכלל מערכת השינויים ואו התוספות ולכן חשוב לצרף למפרט המכר מחירון שינויי דיירים המוסכם על ידי הקבלן והדייר .

לתשומת ליבכם הקבלן פטור ממילוי מחירי הזיכויים במפרט המכר במידה והוא סיים את שלב היסודות של הבניין בו הדירה נמצאת ובתנאי שהדירה נמכרת לאחר ביצוע היסודות כאמור .

לאור ריבוי המקרים של תאונות עבודה  באתרי הבניה , ובעקבות האסון הכבד שפקד אותנו בקריסת של ארבעת תקרות החניון ברמת …

מכרז קבלן ראשי

להזמנת לו"ז גנט מפורט לפרויקט בניה , צור קשר :08-67667803 , 054-2446952 , דוא"ל alon_tavor@bezeqint.net

לוח זמנים בפרויקט הנדסי, הוא תכנון מוקדם …