בקרה / בקרת לוח זמנים גנט

להזמנת לו"ז גנט מפורט לפרויקט בניה , צור קשר :08-67667803 , 054-2446952 , דוא"ל alon_tavor@bezeqint.net

לוח זמנים  גנט בפרויקט בניה מוגש ליזם / מפקח בניה / קבלן , בשלב מוקדם בד"כ עם התחלת הבניה ע"י הקבלן המבצע , מנהל הפרויקט מטעמו , ואו יועץ לוח זמנים חיצוני  .

לוח זמנים  גנט יוצג לאישור ויש צורך לבדוק את הלוח זמנים גנט באופן מקצועי בתהליך יסודי ( יפורט בנפרד ) .

בקרת לוח זמנים גנט בד"כ מתבצעת פעם בחודש לתקופת הפרויקט , הבקרה מצריכה ידע וניסיון נרחב בליווי הבקרה החודשית .

בפרויקט ממוצע יש מאות פעילויות המאוגדות בפעילות ערסל , ולכן לצוות האתר ולמנהל הפרויקט קשה לבצע מעקב שוטף .

בקרת לוח זמנים טובה תבצע נגישות מלאה לכל צוות האתר בכך שתצמצם את המידע הרלוונטי לכל בעל תפקיד , תרכז פעילויות לחודש ביצוע , פעילות המתחילה בחודש ביצוע , פעילות המסתיימת בחודש ביצוע . בכך מנהל הפרויקט / מפקח / מנהל העבודה יקבלו לידיהם דו"ח פעילויות מרוכז לחודש ביצוע בהתאם לחוות הדעת של הבקרה בלוח זמנים

בקרה לוח זמנים תציג  ריכוז פעילויות בפיגור ובאיחור עם דגשים לתיקון הלו"ז .

לבקרה לוח זמנים גנט ( יועץ לו"ז גנט )  ולצוות האתר,ישנם אפשרויות נוספות לתצוגות של דוחות והשוואת לוח הזמנים גנט הבסיסי ללוח זמנים גנט במועד הצגת הנתונים ע"פ  חודש ביצוע .

בבקרה לוח זמנים  נדרש לבקר באתר הבניה , להבין את שלבי הביצוע הקיימים , שלבי הביצוע העתידים ולהתריע על פעילויות שלא מבוצעות בהתאם ללוח הזמנים גנט .

יוסף אביטן © כל הזכויות שמורות.
אין לשכפל, להעתיק, לצלם או לתרגם כל חלק שהוא מהמאמר. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול במאמר אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת מכותב המאמר.