סקירת לוחות הזמנים בפרויקטים הנדסיים / יוסף אביטן

להזמנת לו"ז גנט מפורט לפרויקט בניה,

צור קשר :08-67667803 , 054-2446952,

דוא"ל alon_tavor@bezeqint.net

לוח זמנים גנט לדוגמא
לוח זמנים גנט לדוגמא

לוח זמנים בפרויקט הנדסי, הוא תכנון מוקדם למשך הפעילויות של מלאכות הבניה באתר וכלי מצוין למדידה, מעקב ובקרת ביצועים במשך הבניה. ללוח הזמנים ביטוי וחשיבות רבה בחוזים מאחר והוא משלב את כל הגורמים האחראים להקמת הפרויקט ההנדסי. בנית לוח זמנים מצריכה שילוב של ידע והבנה רחבה, מאחר וללוח הזמנים יש השלכות כלכליות קריטיות על הפרויקט.
הנטייה הכללית בענף הבניה היא לקבוע את לוחות הזמנים על סמך ניסיון העבר: ניסיון מקצועי של המנהלים והתייעצות עם קבלני ביצוע. במרבית המקרים לוח הזמנים בפרויקט נקבע עוד בשלבים מוקדמים של השיווק ומכירת הדירות וזאת ללא עריכת לוח זמנים לפרויקט באמצעות השיטות המקובלות למדידה ובקרה. במרבית המקרים קבלני הביצוע והיזמים כלואים בלו"ז שאינו תואם את מאפייני הפרויקט ואילוצי הבניה הייחודיים, וכך במקרים רבים אנו עדים לפיגורים בלו"ז ולנזקים כלכליים ל:
יזם: תשלום ריבית פיגורים לבנקים, ריבית אשראי, דחיית החזר הון עצמי המושקע בפרויקט, דחיית מימוש הרווחים, תשלום פיצויים לדיירים – שכירות (בד"כ הנזקים חלים על הקבלן המבצע בחלקים הקבועים בחוזה ההתקשרות שלו )
דייר: דחיית מועד אכלוס הדירה, פינוי מוקדם של הדירה הנמכרת ומעבר לדירת ביניים, קבלת פיצוי מוסכם בדחיית מסירת הדירה על פי חוק מכר תיקון 5.
קבלן: תשלום קנסות ליזם, נשיאה בעלות שכירות לדיירים, עלות תקורות ישירות באתר (משכורות ניהול ישירות לאתר, שכירות של ציוד, תקורות משרד ראשי ועוד) ושחיקת הרווח עד כדי מצב של הפסד כלכלי בפרויקט.
כדי להימנע מפיגורים בלוחות הזמנים, נדרש להקים לוח זמנים מקצועי בשילוב שתי השיטות: גנט ושלבים. נדרש לבצע בקרה צמודה והקצאת משאבים. השיטות הנפוצות למדידה ובקרת לוחות זמנים הן: שיטת גנט ושיטת פרט. שיטת פרט פחות שימושית בענף הבניה ולכן לא נרחיב על שיטה זו.
שיטת גנט
לרוב, הבנייה וההקמה של לוחות הזמנים בשיטת גנט מתבצעים ע"י תוכנות ייעודיות כגון MSPROJECT של מיקרוסופט. התוכנה מורכבת ונדרש ידע בהפעלתה. בניית לוח זמנים מצריכה ידע רחב בתהליכי הבניה ובהערכת משך הבניה. ההקמה מתחילה באיסוף מידע רחב ובניית מסד הנתונים הבסיסי, וכן תאור מלא של כל הפעילויות בסדר יורד. לאחר רישום והקלדת הפעילויות נדרש להקצות משך פעילות בימים לכול פעילות באופן נפרד. לאחר הקצאת משך הפעילות, נדרש לקשור בין הפעילויות. סוגי הקשר בין הפעילויות: סיום פעילות להתחלת פעילות נוספת, התחלת פעילות להתחלת פעילות, סיום פעילות לסיום פעילות, התחלת פעילות לסיום פעילות. ניתן לבצע אילוץ לסיום וההתחלה של פעילות לכל סוגי הקשרים ע"י דחייה בהתחלת פעילות ו/או סיום פעילות, בזמן הנדרש לדחייה. לאחר קשירת הפעילויות ע"י סוגי הקשר והאילוצים ע"פ הצורך, ניתן לקשור פעילויות לערסל ע"י שיוך קבוצת פעילויות לפעילות ראשית. כך שנקבל תוצאה של לוח זמנים לפרויקט.
נתיב קריטי בלו"ז הוא מונח מקצועי ופועל יוצא של בניית הפעילויות וסוגי הקשר. ההשלכות של סימון הנתיב הקריטי הוא שכל שינוי של משך הפעילות המסומנת בנתיב הקריטי ו/או פיגור בביצוע הפעילות יביא לדחייה של משך כל הפרויקט, לכן חשיבות הנתיב הקריטי ראשון במעלה.
במאמר הבא נרחיב את נושא הבקרה והדיווח על הפעילויות.
לצד שתי השיטות המסורתיות ישנה שיטה שהובאה ע"י אילן ברטל ז"ל, שיטת השלבים, המודדת את כמות הפעילויות המסתיימות בחודש הביצוע הנמדד, לעומת שיטת גנט בה המדידה של כל פעילות מתבצעת בנפרד על ציר הזמן בימים, בשבועות וכיו"ב.
שיטת השלבים
בניית מסד הנתונים מתבצעת באמצעות תוכנת Excel, לרבות הצגת גרפים לבקרה: מצב מתוכנן למצב מבוצע. תהליך הבניה של לוח הזמנים זהה לגנט, עד לשלב קשירת הפעילות, בלו"ז שלבים אין צורך בקשירת פעילויות. הקמת פעילות לתאריך ההתחלה ותאריך הסיום מבוצעת ללא תלות או קשר בין הפעילויות בלו"ז.
לכל פעילות יש מספר שלבים במשך תקופת הפרויקט ובפרקי זמן שונים, לכן נפצל את הפעילות לשלבים כשכל שלב מקבל מספר בלו"ז. לדוגמא: פעילות אינסטלציה מורכבת ממספר רב של שלבים: בשלב יציקות השלד נדרש האינסטלאטור לבצע הכנות לצנרת מי גשם ומעברי צנרת. בשלב מחיצות פנים נדרש לבצע את נק' המים והדלוחין. בשלב גמר ריצוף נדרש להרכיב כלים סניטריים. בשלב תשתיות עבודות פיתוח נדרש לבצע שוחות ביוב והזנות מים, ועוד… מתואר בדוגמא פעילות אינסטלציה עם 4 שלבים.
בסוף תהליך הקמת הלו"ז נקבל טבלה עם הנתונים הבאים: תאריך ביצוע, פעילויות, שלבים, סיכום מספר השלבים לכל הפעילויות, סה"כ שלבים לחודש ביצוע, סה"כ שלבים לפרויקט.
קיימת גמישות לגבי הזנת יחידות המדידה עבור הפעילות. ניתן להגדיר יח' מדידה לפעילות: קומות, דירות, תקרות וכיוצ"ב. לאחר בניית הלו"ז ניתן לבצע השוואה בין המצב המתוכנן למצב המבוצע ולקבל את התוצאה בדו"ח גרפי. לדוגמא בחודש 06/2012 מנהל העבודה צריך לסיים 67 פעילויות, בפועל בוצעו 60 פעילויות. פיגור של 7 פעילויות.
יתרון בולט של השיטה הוא שתכנון הלו"ז קל וברור וצוות הפרויקט מבין את הדרישות ואת הקצב הנדרש לסיום השלבים לחודש נתון. אין צורך לפצל פעילות ו/או "להעמיס" את הלו"ז בהפיכת שלבים של פעילות לפעילות ראשית, כפי שנהוג לבצע בלו"ז בגנט.
חסרון השיטה הוא בבניית הלו"ז ובידע הנדרש להקמתו. ללא קשירת הפעילויות קשה לזהות את הנתיב הקריטי ויש צורך להגדירו באופן יזום.
תאור שיטת המדידה במלואה והצגת הגרפים יובאו במאמר נפרד אודות שיטת השלבים.
חובה לבצע סקר הנדסי מלא של מסמכי הפרויקט: מפרטים טכניים, תוכניות הביצוע ודרישות המתכננים. ללא הבדיקה, קביעת הפעילויות והקצאת זמן למשך הפעילויות יהיה כושל ואקראי. בטרם בניית מסד הנתונים נדרש לבצע כתב כמויות לכל פעילות וניתוח תשומות.
ניתוח תשומות
לרוב, קביעת משך פעילות מבוצע על סמך ניסיון בפרויקטים קודמים ו/או התייעצות עם קבלנים. אין לפסול את התהליך הזה מאחר והוא מהווה חלק חשוב בהקמת הלו"ז, אך בתהליך עדיין חסר מרכיב של ניתוח תשומות (כמות כח אדם / ליחידת יצור ), וכתב כמויות ( חישוב כמויות מדויק של סעיפי התשומות ). לפני עשרות שנים היתה ספרות בנושא התשומות בהתאם לשיטות הבניה והציוד ששימש את הפועלים, אך כיום המידע אינו זמין למרבית העוסקים בענף. חל שינוי משמעותי בנושא תיעוש הבניה וככל הידוע לא קיים אוגדן תשומת בניה מעודכן לענף נכון לתאריך עריכה וכתיבת מאמר זה.
דוגמא לניתוח תשומות:
פעילות טיח למבנה של 12 קומות / 4 דירות בקומה. מהו משך הפעילות הנדרש?
ההחלטה למשך הפעילות חייבת להיבדק ביחס לתשומות כח האדם ולכמות כח האדם הרצויה מהתחלת הפעילות ועד לסיומה.
נתון: טייח ועוזר ע"פ מדידת תשומות של חברה מסוימת ( לצורך הדוגמא ) 12 מ"ר / ליום עבודה.
בקומה 600 מ"ר טיח פנים
הקבלן עובד 5 ימי עבודה
לו"ז לפעילות – 5 ימי עבודה לקומה
מהו מספר הפועלים הנדרש?
600 מ"ר / 12 מ"ר / יום עבודה = 50 ימי עבודה / לקומה
50 ימי עבודה / 10 עובדים = 5 ימי עבודה.
קבלן הטיח חייב להתחייב על כמות של 10 עובדים לקומה.
מנהל הפרויקט, מהנדס הביצוע ומנהל העבודה חייבים להכיר את חשיבות ניתוח התשומות כדי לאכוף את הדרישות מקבלן המשנה / פועלים ולהביא לסיום מוצלח בזמן של הפעילות הנדרשת.
עמידה בתנאים המוזכרים לבניית הלו"ז יביאו לצמצום המקרים בהם חלים פיגורים בלוחות הזמנים, הפוגעים כלכלית ביזם, בדייר ובקבלן המבצע. חובה לבחון כל פרויקט בהתאם לתוכניות ולמפרטים, להכין לוח זמנים לפרויקט, כתב כמויות, ניתוח תשומות, ולהקצאות כח אדם ניהולי איכותי לפרויקט.

יוסף אביטן © כל הזכויות שמורות.
אין לשכפל, להעתיק, לצלם או לתרגם כל חלק שהוא מהמאמר. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול במאמר אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת מכותב המאמר.
Scroll to Top
דילוג לתוכן