הצהרת נגישות

הצהרת נגישות אתר האינטרנט של החברה מהווה פלטפורמה מעולה להגעה לקהל רחב של לקוחות. בהינתן שכך, אנו רואים ערך עליון בהנגשת השירות לכלל האוכלוסיה. בהתאמה, אתר האינטרנט עומד בתקנות הרלוונטיות לעניין נגישות אינטרנט ובכלל זאת בהוראות הקבועות בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 ובהוראות תקן ישראלי 5568 והקווים המנחים של קונסורציום […]

הצהרת נגישות Read More »